• Főkép slide 2
  • Főkép slide 1

About Us -SK

gabona

GOLD CORN s.r.o. vznikla v roku 2008, sídlo má registrované Komárne na Slovensku.

Zakladatelia sa už viac ako 30 rokov zaoberajú v rôznych formách podnikania používaním technológií sušenia a skladovania, inovácií a inštaláciou. Značnými referenciami disponujeme v Maďarsku, kde sme inštalovali viac ako 200 závodov, ďaľšie referencie máme na Slovensku, Rusku, Ukrajine, Rumunsku, Francúzku, Nemecku, Írsku aj na početných iných miestach. Na nami inštalované závody sú charakteristické vysoké technické štandardy a kvalitné prevedenie, trvanlivosť a spoľahlivosť, a v neposlednom rade energetická efektivita. Sme schopní nájsť riešenie sušenia pre akékoľvek produkty, materiál, tovar a uskutočniť zodpovedajúcu techniku sušenia.

Naša spoločnosť na základe požiadaviek investora/kupujúceho dohodnutým spôsobom, komplexne, od vyhotovenia projektu až po úplné ukončenie na kľúč, prevedie inštaláciu sušiarne a vyhotovenie technológie v poľnohospodárstve, priemysle, chemickom priemysle, potravinárskom priemysle a v iných odvetviach.Po uskutočnení miestnej obhliadky a dohode požiadaviek vyhotovíme komplexnú ponuku na inštaláciu všetkých komponentov sušiarenskej prevádzky. Ponúkame široký výber rôznych sušiarenských zariadení, ktoré v každom prípade je možné prispôsobiť k optimálnym technologickým požiadavkám kupujúceho a možnosti určenia úlohy, aby sa dosiahla garantovaná kvalita predmetu sušenia.

V prípade doplňujúcich technológií je možná variácia ponuky viacerých výrobcov k požadovaným procesným úlohám, potrebné čističky semien, zariadenia na manipuláciu s materiálom, iné doplňujúce zariadenia, s prihliadnutím na požiadavky zákazníkov.

K uskladneniu zrnitých plodín a k uchovaniu ich kvality ponúkame moderné, s vetraním zabezpečené rôzne silové nádrže a do sýpiek inštalovateľné a vmontovateľné vetracie a sušiace podlahy, ktoré zabezpečujú kvalitu skladovaných plodín.  

 Energia, ktorá sa spotrebúva pri sušení je v každom prípade jeden najdôležitejší komponent a treba sa snažiť o dosiahnutie najefektívnejších ukazovateľov, ktorým nami ponúkané technológie bez rozdielu sú vhodné a zodpovedajúce.